Alipaşa Mah. Çevik Sk. No:1 D:4 Çorlu/Tekirdağ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

SEFA MİL MALİ MÜŞAVİRLİK tarafından işletilen www.sefamil.com web sitelerini (“Site”) ziyaret eden kişilerin (“Veri Sahibi” veya “Veri Sahipleri”) paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmiştir. Bu nedenle, işbu Gizlilik Politikası (“Gizlilik Politikası”) kişilerin hangi bilgilerinin, hangi yollarla işlendiğini, bu bilgilerin hukuka uygun olarak ve vermiş olduğunuz izin kapsamında hangi üçüncü kişiler ile paylaşıldığını ve Şirket tarafından ne şekilde korunduğunu açıklayarak sizi bilgilendirmek amacı ile oluşturulmuştur. Ayrıca işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun sizler tarafından nasıl denetlenebileceği ve istendiğinde Şirketimize başvurarak bu bilgilerin silinmesini nasıl sağlayabileceğiniz belirtilmiştir. Şirket tarafından kişilere her türlü kanaldan sunulan tüm hizmetler kısaca “Hizmet” olarak anılacaktır.

Veri Sorumlusu

Kişisel veri (“Kişisel Veri”) kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin isim, soy ismi, doğum tarihi veya telefon numarası gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel Verileriniz, veri sorumlusu (“Veri Sorumlusu”) sıfatıyla  şirket merkezi Alipaşa Mah. Çevik Sk. No:1 D:4 Çorlu/Tekirdağ (Şirket) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) başta olmak üzere, ilgili mevzuat düzenlemeleri ve yetkili otorite kararları/duyuruları ile işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde işlenmektedir.

Şirket, gizliliğinizin ve Kişisel Verilerinizin korunmasına ilişkin endişelerinize saygı duymaktadır. Bu kapsamda Şirket, Kişisel Verilerinizi KVK Kanunu başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlemekte, Kişisel Verilerinizin güvenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır.

İşbu Gizlilik Politikası metni, Şirket tarafından aşağıda belirtilen kanallar vasıtası ile hangi Kişisel Veri kategorilerinizin toplandığı ve hangi süreçler ve amaçlarla işlendiği, hangi alıcı gruplarına aktarıldığı, Kişisel Verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınızı ve Veri Sorumlusu olarak Şirketin aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri bilgilendirmesi gereken diğer açıklamaları içermektedir.

Gizlilik Politikasının Kapsamı ve Toplanan Kişisel Veriler

Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler, yalnızca Veri Sahibinin kendi rızasıyla veri girmesi veya bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde mümkündür. Veri girilmesi veya bu konuda açıkça muvafakat verilmesi, kişinin aşağıda belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir. Site ziyaret edildiğinde bazı bilgiler Site sunucularında depolanır.

Bu veriler şu şekilde olabilir:

– İsim

– Soy ismi

– Adres

– Posta kodu

– E-mail

– Telefon/Faks numarası

– Cinsiyet

Bu Kişisel Veriler doğrultusunda Sitemizi kullanan Veri Sahibi hakkında birtakım sonuçlar çıkarılır. Ancak bu Kişisel Veriler sadece anonim olarak kullanılabilir. Bu Kişisel Verilerin dışarıdan bir hizmet sağlayıcısına aktarılması durumunda veri güvenliğine ilişkin mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde aktarılması için gerekli işlemler gerçekleştirilir.

Kendi isteğiniz ile kişisel bilgilerin verilmesi halinde Şirket, bu bilgileri yasada öngörülen veya kullanıcının kabul beyanında belirtilen sınırlamalar çerçevesinde kullanacağını ve bu çerçevede işleme tabi tutacağını veya aktarılacağını taahhüt eder.

Kişisel Verilerin ve çerezlerin kullanım amaçları aşağıda listelenmiştir:

 • Veri Sahiplerinin deneyimlerini özelleştirme
 • Sitelere erişim
 • Veri Sahibi ile iletişimin sağlanması
 • Rekabet
 • Reklam ve pazarlama
 • Analizler ve pazar araştırması yapma
 • Siteyi yönetme ve kayıt tutma

Sunulan hizmetin bir parçası olarak Şirket, Hizmet alan kişilere ilişkin bilgileri işbu Gizlilik Politikası kapsamında elde edilebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarımları, üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartlara ve üçüncü kişiler ile mevcut sözleşmelere ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır. Bu Gizlilik Politikası, bilgi aktarımı yapılan üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarını yansıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalarından veya uygulamalarından Şirket sorumlu değildir. İşbu Gizlilik Politikası Şirketin kendi kontrolü dışındaki uygulamalar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflara ait web siteleri ve platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca Şirket Sitesine bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya Şirketin sponsor olduğu veya katıldığı üçüncü taraf web siteleri üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi web siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı Kişisel Verilere yönelik yapılan işlemlerden Şirket sorumlu değildir.

Çerez Kullanımı

Şirket, anılan Kişisel Verilerden bazılarını çerezler ve benzer teknolojiler (“Çerezler”) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen Çerezler, ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Çerezler bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Çerezler, web sitesini kaç kişinin kullandığını, bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıklarını belirten istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Çerezler, ana bellekte veya e-postalardan veri veya başka herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta Çerezleri kabul eder biçimde tasarlanmıştır, fakat kullanıcılar dilerse Çerezlerin gelmemesi veya Çerezler gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. Bu ayar değişikliğinden kaynaklanan herhangi bir kusurlu çalışma tarafımıza atfedilmemelidir.

Sitemizde kullanılan çerezler şu şekildedir:

 • Sitedeyken ziyaret edilen diğer sitelerin adları
 • İnternet sitesini bulmak amacı ile kullanılan kelimeler
 • İnternet servisi sağlayıcısının ismi
 • IP adresi ve/veya konumu
 • Erişim sağlayan bilgisayarın işletim sistemi

Diğer İnternet Sitelerine Verilen Bağlantılar

Şirketimize ait Site içeriğinde üçüncü kişilere ait web sitelerine yönlendiren bağlantılar/linkler içerebilecek olup işbu Gizlilik Politikası bu web siteleri için geçerli değildir. Şirket bu web sitelerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Sosyal Medya

Şirket Sitesi, Sitenin tamamının ya da bir bölümünün sosyal medya (“Sosyal Medya”) ağlarında paylaşılabilmesi için bazı Sosyal Medya ağlarına gömülü şekilde bağlantı vermektedir. Bu bağlantılı hizmetler yalnızca onay verilmesi durumunda çalışmakta olup bu Sosyal Medya bağlantılarının amacı Site içeriklerinin görüntülenmesi ve istenildiğinde arkadaşlarınızla ve yakınlarınızla paylaşabilmenizdir. Bu yönlendirilen Sosyal Medya ağlarıyla ilgili veri paylaşımı onların kendi sitelerinde ilan ettikleri gizlilik politikalarına tabidir. Bu Sosyal Medya ağlarının gizlilik politikalarını da incelemenizi tavsiye ederiz.

Bilgi Güncelleme ve Değişiklik

Şirket, gizlilik veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için işbu Gizlilik Politikası’nın içeriğini dilediği zaman değiştirebilir. Değişen Gizlilik Politikası Şirket Sitesinde ilan edilir. Gizlilik Politikası’nın güncel haline www.sefamil.com  adreslerinden sürekli olarak ulaşmanız mümkündür. İşbu Gizlilik Politikası’nın değiştirilmesinden sonra Şirketin Hizmet veya uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılır. Şirketin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Sitede yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

İşlenen Kişisel Veri Kategorileri ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Paylaşılan Kişisel Veriler müşterilere verilen hizmetlerin gereklerini, aramızdaki sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için; kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için; üyelerimize geniş kapsamda çeşitli imkanlar sunabilmek için veya bu imkanları sunabilecek kişi ve kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek için; reklam tercihlerini analiz etmek için 6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

Verileri Saklama Süresi

Sitede herhangi bir şekilde doğrudan paylaşılan Kişisel Veriler etkileşim süresinin devamı boyunca saklanmaktadır.

Kişisel Verilerin Ne Şekilde İşlenebileceği

6698 sayılı KVK Kanunu uyarınca, Onder Food ile paylaşılan Kişisel Veriler, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızca işlenebilecektir. KVK Kanunu kapsamında Kişisel Veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “Kişisel Verilerin İşlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla, Onder Food ile paylaşılan Kişisel Verilerin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar; ana hissedarlar, hissedarlar, reklam verenler, doğrudan veya dolaylı yurtiçi/ yurtdışı iştiraklerimiz; başta Onder Food altyapısını kullanan üye firmalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere veya “Veri İşleyen” sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişiler ve kuruluşlardır. Mahkemelerden gelen bağlayıcı taleplere yönelik olarak hukuki yükümlülüklerimiz dahilinde Kişisel Verileriniz istisnai olarak resmi kurumlarla paylaşılabilecektir.

KVK Kanunu Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Veriler

Sefa Mil SMMM Sitesinde KVK Kanunun yürürlük tarihi olan 07.04.2016 tarihinden önce depolanan kişisel veri bulunmamaktadır.

Veri Sahibinin Hakları

Veri Sahibi verilerine erişim hakkını her zaman kullanabilir. Buna ek olarak ilgili şartların yerine getirilmesi durumunda, KVK Kanunu madde 11’de düzenlenen haklar ve aşağıda belirtilen haklar kullanılabilir.

 • Düzeltme hakkı,
 • Silme hakkı,
 • İşlemeyi kısıtlama hakkı,
 • Yetkili veri koruma denetim kurumu üzerinden bir şikayet oluşturma hakkı,
 • Veri taşınabilirliği hakkı.

Kişisel Verilerin, Şirketin kanuni bir faydaya sahip olduğu zeminde işlenmesine ilişkin faaliyetler söz konusu olduğunda, içinde bulunulan özel durum sonucunda oluşan gerekçeler dolayısıyla, Veri Sahibi Kişisel Verilerin işlenmesine itiraz hakkına sahiptir. Şirket, Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin olarak koruması gereken çıkarların, hakların ve özgürlüklerin üzerinde yer alan önemli bir gerekçe olduğunu kanıtlayamadığı veya bu işlem kanuni hak taleplerde bulunmak, bu talepleri kullanmak veya savunmak gibi amaçlara hizmet ettiği sürece Şirket Kişisel Verilerin işlenmesini durduracaktır.

Kişisel Verilerin işlenmesine onay verilmesi halinde onayın geri çekilmesi imkanı vardır.

Kanun kapsamında bu haklarınızı kullanmak için Kanun’un 11. maddesi uyarınca kimliğinizi kanıtlayan bilgi/belgeler ile aşağıdaki işlemleri yapabilir ve Kişisel Verilerinizle ilgili taleplerinizi iletebilirsiniz:

 • Şirketimize elden imzalı bir dilekçe ile teslim edebilirsiniz.
 • Noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.
 • info@sefamil.com adresine vermiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizden e-posta gönderebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin firmamız tarafından işlenmesine ilişkin talepleriniz veya şikayetleriniz ile ilgili lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Aşağıdaki iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz.

İletişim Bilgileri

Şirket Unvanı:
Adres: :Alipaşa Mah. Çevik Sk. No:1 D:4

Çorlu / Tekirdağ / Türkiye

Mersis No
Telefon 0 (541) 479 5943
Whatsapp 0 (541) 479 5943
E-posta : info@sefamil.com